Image

 

 

DYREKTOR SZKOŁY - IRENA BORUSIAK

 

NAUCZYCIELE

 

Teresa Ławniczak - nauczanie zintegrowane

Ewa Wawrzyniak - nauczanie zintegrowane

Irena Borusiak - język polski

Dorota Stróżyk - nauczanie zintegrowane

Joanna Odorczyk - matematyka, zajęcia komputerowe

Magdalena Janicka - świetlica szkolna

Sylwia Roszyk - przyroda, plastyka, technika, muzyka

Elżbieta Jankowiak - pedagog szkolny, logopeda

Maria Jeziorna - historia, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

Małgorzata Jędraś - język niemiecki

Patrycja Rybarczyk - język angielski

Daria Kowalska - wychowanie fizyczne

Paulina Karcz - wychowawca oddziału "0"

Martyna Drapik - wychowawca przedszkola

Jarosław Królikowski - religia

Emilia Jędrzak - wychowawca oddziału przedszkolnego

ks. Ryszard Fabisz - religia

Weronika Rabczewska - język angielski

Aurelia Nowacka - nauczanie zintegrowane

Waldemar Józiak - wychowanie fizyczne

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

Ewa Szulc

Małgorzata Nieborak

Zofia Olejnik

Mirosława Flis

Renata Gabryel

Paulina Nieborak

Ryszard Kałużniak