28

                    OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

                                                                      Lidia Stanisławiak

                                                                      Teresa Ławniczak

 

              

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

                       PRZEWODNICZĄCA:   Wiktoria Kowalska

                     

                       ZASTĘPCA:   Nicola Szczepaniak

                      

 CZŁONKOWIE: 

                            Patrycja Grytka

                            Bartosz Królak

                            Lena Szymczak

                            Patrycja Rodziak

                            Bartosz Małkowiak

                            Adam Bijak

                            Rozalia Banaszak

                            Jakub Stasinski

                               

 

           

0005

     

   POCZET SZTANDAROWY:  

                                            Marta Janicka ( zastępczyni Wiktoria Kowalska)

                                            Maja Bzodek ( zastępczyni Aleksandra Kozubska)

                                            Aleksander Szypura (zastępca Jakub Stasinski)

 

 

 

Nasi absolwenci, pierwsi absolwenci ósmoklasiści Szkoły Podstawowej

im. Janusza Korczaka